Cíle a hodnoty klubu

AMBICE KLUBU

 • poskytovat všem věkovým kategoriím nejlepší tréninkové zázemí
 • brát fotbal jako zábavu, koníčka (volnočasovou aktivitu), ale s profesionálním přístupem
 • umožnit všem hráčům rozvoj po stránce sportovní, ale i lidské
 • přivést k fotbalu více dětí a zaměřovat se především na práci s mládeží
 • hrát divácky atraktivní fotbal na všech úrovních směrem dopředu
 • u mládežnických celků klást důraz na předvedenou hru místo prosazování výsledků
 • dodržovat zásady fair-play

FAIR-PLAY ZÁSADY

 1. V soutěži bojuji čestně a podle pravidel.
 2. Uznám, že soupeř je lepší, v cíli nebo po zápase mu podám ruku, vzdám mu tím čest.
 3. Vítězství není důvodem k nadřazenosti.
 4. I poražený zaslouží uznání, není terčem posměchu, ani skrytého.
 5. Soutěž má rovné podmínky pro všechny hráče či závodníky.
 6. V soutěži respektuji pokyny a nařízení rozhodčích a pořadatelů, řídím se jimi.
 7. Chci vyhrát, ale nikoli však za každou cenu.
 8. Diváci jsou součástí sportovní akce, potleskem vzdají čest vítězi i poraženému.
 9. Férové sportovní chování je mi vlastní i v každodenních životních situacích.
 10. Svým chováním jdu příkladem mladším sportovcům.

JSME SOUČÁSTÍ PROJEKTU :

cistyfotbal_banner_2500x500mm

Čistý fotbal

Říkáme STOP korupci v českém fotbale. Zapojujeme se do iniciativy čistý fotbal a dáváme jasně najevo, že náš klub nemá černé svědomí.
Zjistit více